Cielęta Bydło Drób Trzoda Źrebięta Bolusy

Kilka słów o
naszej firmie

 Firma JFarm jest producentem wysokiej jakości funkcjonalnych preparatów dla bydła, pomagających rozwiązać problemy zdrowotne u krów wysokowydajnych. W swoich produktach wykorzystuje aktualną wiedzę dotyczącą zdrowotnych rozwiązań u zwierząt hodowlanych w połączeniu z naturalnymi surowcami.  

Firma JFARM od 5 lat prowadzi prace nad wdrożeniem oraz udoskonaleniem technologii produkcji bolusów dla bydła. Współpracujemy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej), gdzie przeprowadzane są badania i testy bolusów in vivo na krowach.

 

Zobacz opis naszej firmy

JFARM Józef Gręda realizuje Projekt zatytułowany:

"Ugruntowanie pozycji lidera firmy JFARM
poprzez kompleksowe działania inwestycyjne
mające na celu poszerzenie przestrzeni produkcyjnej
o wyniki własnych innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych"

JFARM Józef Gręda Unia Europejska Projekt
×